Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 9:30 πμ
08:00 - 10:00 Γιώργος Κακούσης & Δημήτρης Πετρόπουλος
Συνέντευξη
ΜΑΡΙΑ ΞΥΤΑΚΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΚΑΚΗ  Αναπαραγωγή 
Ακούστε το ηχητικό από εδώ :