Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 5:20 μμ
16:00 - 18:00 Βασίλης Ρουσόπουλος
Συνέντευξη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αναπαραγωγή 
Ακούστε το ηχητικό από εδώ :