Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 5:21 μμ
16:00 - 18:00 Βασίλης Ρουσόπουλος
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αναπαραγωγή 
Ακούστε το ηχητικό από εδώ :