Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 3:40 μμ
15:00 - 16:00 Δημήτρης Ζαχάρης & Σπύρος Νάσιος
Συνέντευξη
OΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
Ακούστε το ηχητικό από εδώ :