Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 5:09 μμ
16:00 - 18:00 Βασίλης Ρουσόπουλος
Συνέντευξη
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ   Αναπαραγωγή 
Ακούστε το ηχητικό από εδώ :