Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 2:36 πμ
2:00 - 3:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
Πέπη Μπιρλιράκη - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού Ρεθύμνου  Αναπαραγωγή 
Πέπη Μπιρλιράκη στον Χάρη Ντιγριντάκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :