Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 5:15 μμ
17:00 - 18:00 Φίλιππος Φιλιππακόπουλος
Συνέντευξη
Πέπη Μπιρλιράκη - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού Ρεθύμνου  Αναπαραγωγή 
Ακούστε το ηχητικό από εδώ :