Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 10:46 πμ
10:00 - 11:45 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
Πέπη Μπιρλιράκη - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού Ρεθύμνου  Αναπαραγωγή 
Ακούστε το ηχητικό από εδώ :