Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 12:23 πμ
0:00 - 1:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΚΕ  Αναπαραγωγή 
ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :