Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 2:09 πμ
2:00 - 3:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
Δημήτρης Αζεμόπουλος - Πρέσβης Ελλάδας στον Καναδά  Αναπαραγωγή 
Δημήτρης Αζεμόπουλος στην Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :