Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 3:09 πμ
3:00 - 4:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
Δημήτρης Φραγκάκης - Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ  Αναπαραγωγή 
Δημήτρης Φραγκάκης στην Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :