Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 7:59 πμ
06:00 - 08:00 Γιώργος Κολοβάτσιος
Συνέντευξη
Ευριπίδης Αποστολίδης - Διευθυντής Μαραθιά  Αναπαραγωγή 
Ευριπίδης Αποστολίδης στην Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :