Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 6:08 μμ
17:00 - 20:00 Νίκος Συρίγος
Συνέντευξη
Ευριπίδης Αποστολίδης - Διευθυντής Μαραθιά  Αναπαραγωγή 
Ευριπίδης Αποστολίδης στην Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :