Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 8:01 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
Γιώργος Μαυρώτας - Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού  Αναπαραγωγή 
Γιώργος Μαυρώτας στην Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :