Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 8:01 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
Μάχη Βερβενιώτη - δημόσιες σχέσεις Volvo   Αναπαραγωγή 
Μάχη Βερβενιώτη στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :