Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 6:09 μμ
17:00 - 20:00 Νίκος Συρίγος
Συνέντευξη
XΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Αναπαραγωγή 
XΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :