Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 6:09 μμ
17:00 - 20:00 Νίκος Συρίγος
Συνέντευξη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕΒ  Αναπαραγωγή 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ στην Κάτια Μακρή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :