Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 5:44 μμ
17:00 - 20:00 Νίκος Συρίγος
Συνέντευξη
ΑΛΚΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Αναπαραγωγή 
ΑΛΚΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :