Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 7:31 πμ
06:00 - 08:00 Γιώργος Κολοβάτσιος
Συνέντευξη
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή 



Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :