Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 6:44 πμ
06:00 - 08:00 Γιώργος Κολοβάτσιος
Συνέντευξη
Γιώργος Τσίπρας - Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας Σύριζα  Αναπαραγωγή 
Γιώργος Τσίπρας στην Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :