Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 6:53 πμ
06:00 - 08:00 Γιώργος Κολοβάτσιος
Συνέντευξη
Νίκος Μαρτίνος - υπεύθυνος επικοινωνίας Κοσμοκαρ   Αναπαραγωγή 
Νίκος Μαρτίνος στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :