Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 6:57 πμ
06:00 - 08:00 Γιώργος Κολοβάτσιος
Συνέντευξη
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΝΑΡΗΣ - ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ   Αναπαραγωγή 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΝΑΡΗΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :