Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 9:06 μμ
21:00 - 22:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής (Ε)
Συνέντευξη
Φίλιππος Γκιντώνης - Ουρμπίνο Φοιτητής στην Ιταλία   Αναπαραγωγή 
Φίλιππος Γκιντώνης στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :