Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020 11:00 μμ
22:00 - 05:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Μαρία Ξυτάκη - υπεύθυνη επικοινωνίας Ομίλου Σαρακάκη   Αναπαραγωγή 
Μαρία Ξυτάκη στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :