Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 10:10 πμ
09:00 - 11:00 Δημήτρης Αλφιέρης
Συνέντευξη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.  Αναπαραγωγή 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ στον Γιώργο Κολοβάτσιο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :