Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 8:00 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
Βάσω Μυλωνά - Πρόεδρος ΙΟΑΣ  Αναπαραγωγή 
Βάσω Μυλωνά στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :