Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 6:36 μμ
18:00 - 19:00 Θανάσης Πάτρας
Συνέντευξη
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :