Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 9:46 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :