Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 6:37 μμ
18:00 - 19:00 Θανάσης Πάτρας
Συνέντευξη
ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  Αναπαραγωγή 
ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στην Αθηναΐδα Νέγκα Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :