Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 8:43 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΜΠΟΛΟΓΑΔΙΚΟ  Αναπαραγωγή 
ΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :