Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 1:36 πμ
1:00 - 2:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ   Αναπαραγωγή 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ στην Αθηναΐδα Νέγκα Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :