Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 8:04 μμ
20:00 - 21:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  Αναπαραγωγή 
Ο ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :