Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 9:10 πμ
09:00 - 11:00 Δημήτρης Αλφιέρης
Συνέντευξη
Άρια Ιωαννίδη - Διευθύντρια Διεύθυνσης Έργων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο  Αναπαραγωγή 
Η Άρια Ιωαννίδη στον Νίκο Μάνεση  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :