Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 5:02 μμ
17:00 - 20:00 Νίκος Συρίγος
Συνέντευξη
Άρια Ιωαννίδη - Διευθύντρια Διεύθυνσης Έργων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο  Αναπαραγωγή 
Η Άρια Ιωαννίδη στον Νίκο Μάνεση  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :