Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 4:46 μμ
16:00 - 18:00 Τάκης Πουρναράκης
Συνέντευξη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΥΓΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΥΓΑΣ στον Γιώργο Κολοβάτσιο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :