Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 9:12 πμ
09:00 - 11:00 Δημήτρης Αλφιέρης
Συνέντευξη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΥΓΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΥΓΑΣ στον Γιώργο Κολοβάτσιο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :