Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 3:10 πμ
3:00 - 4:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
Σταύρος Μπαλάσκας - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Αναπαραγωγή 
Ο Σταύρος Μπαλάσκας στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :