Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 5:49 μμ
17:00 - 20:00 Νίκος Συρίγος
Συνέντευξη
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  Αναπαραγωγή 
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :