Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 3:45 μμ
15:00 - 16:00 Χάρης Ντιγριντάκης
Συνέντευξη
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  Αναπαραγωγή 
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :