Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 3:33 μμ
15:00 - 16:00 Χάρης Ντιγριντάκης
Συνέντευξη
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Αναπαραγωγή 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :