Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 3:03 μμ
15:00 - 16:00 Χάρης Ντιγριντάκης
Συνέντευξη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΕΡΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Αναπαραγωγή 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΕΡΗΣ στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :