Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 9:22 πμ
09:00 - 11:00 Δημήτρης Αλφιέρης
Συνέντευξη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΗΝΔΑΣ - ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΡΑΛΙ ΦΙΛΠΑ  Αναπαραγωγή 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΗΝΔΑΣ στον Τάκη Πουρναράκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :