Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 8:36 μμ
20:00 - 21:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΗΝΔΑΣ - ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΡΑΛΙ ΦΙΛΠΑ  Αναπαραγωγή 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΗΝΔΑΣ στον Τάκη Πουρναράκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :