Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 8:40 μμ
20:00 - 21:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ FCA GREECE  Αναπαραγωγή 
Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :