Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 3:10 μμ
15:00 - 16:00 Χάρης Ντιγριντάκης
Συνέντευξη
ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  Αναπαραγωγή 
ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΝΑΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :