Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 3:11 μμ
15:00 - 16:00 Χάρης Ντιγριντάκης
Συνέντευξη
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Αναπαραγωγή 
Ο ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :