Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 9:41 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ   Αναπαραγωγή 
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :