Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:53 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :