Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 12:27 μμ
12:00 - 13:00 Κάτια Μακρή
Συνέντευξη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  Αναπαραγωγή 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :