Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:54 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Αναπαραγωγή 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :