Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:54 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ "ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ"  Αναπαραγωγή 
ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ στον Γιώργο Κολοβάτσιο  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :