Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 12:29 μμ
12:00 - 13:00 Κάτια Μακρή
Συνέντευξη
ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ "ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ"  Αναπαραγωγή 
ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ στον Γιώργο Κολοβάτσιο  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :