Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 12:30 μμ
12:00 - 13:00 Κάτια Μακρή
Συνέντευξη
ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  Αναπαραγωγή 
ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ στην Αθηναΐδα Νέγκα Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :