Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 12:31 μμ
12:00 - 13:00 Κάτια Μακρή
Συνέντευξη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ  Αναπαραγωγή 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ στην Αθηναΐδα Νέγκα Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :