Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:27 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΜΠΟΛΟΓΑΔΙΚΟ  Αναπαραγωγή 
Ο ΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :