Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 4:44 μμ
16:00 - 18:00 Τάκης Πουρναράκης
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ COSMOCART  Αναπαραγωγή 
Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ στον Τάκη Πουρναράκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :