Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:28 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ COSMOCART  Αναπαραγωγή 
Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ στον Τάκη Πουρναράκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :