Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 8:43 μμ
20:00 - 21:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟΥ  Αναπαραγωγή 
ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :