Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:28 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αναπαραγωγή 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :