Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:16 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  Αναπαραγωγή 
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ στην Κάτια Μακρή  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :